Artikel   1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Sea Salt beauty&fashion

Smalleweg 45B

5741JM Beek en Donk

Telefoon: 06-48535266

Email: info@seasaltbeautyandfashion.nl 

KvK: 78372321

BTW-identificatienummer: NL003330305B37

 

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1 Alle acties en aanbiedingen op www.seasaltbeuatyandfashion.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders staat vermeld.

3.2 Acties en aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

3.3 Speciale kortingen of acties kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klanten korting gecombineerd worden. 

3.4 Artikelen met korting en sale items mogen NIET geretourneerd worden.

 

Artikel 4 - De prijs 

4.1 Alle prijzen zijn in Euro onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

4.2 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

4.4 De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

 

Artikel 5 - Levering en uitvoering

5.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.3 Uw bestelling wordt netjes verpakt en met track en trace verzonden zodat u er op kunt rekenen dat het in goede conditie wordt geleverd. Sea Salt beauty & fashion hanteert geen verzendkosten vanaf 150 euro. De verzendkosten onder de 150 euro bedragen 6,95 voor een pakket en 4,50 voor een brievenbus pakket. 

5.4 Ons streven is een levertijd binnen 3 werkdagen.

5.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief, aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

5.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Sea Salt Beauty&fashion tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of diens vooraf aangewezen en aan Sea Salt Beauty&fashion bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.7 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 6 - Betaling

6.1 Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.

6.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.3 Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

 

Artikel 7 - Geschillen

7.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij Sea Salt Beauty&fashion Smallewe 45B 5741JM Beek en Donk. 

 

Artikel 8 - Retourneren / Ruilen

8.1 De bestelde items mogen geretourneerd worden binnen 7 dagen; ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd. Tenzij anders vermeld. 

8.2 De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening en uw verantwoordelijkheid.

8.3 Na ontvangst van de retourzending zal Sea Salt beauty&fashion het aankoop bedrag binnen 5 werkdagen terugstorten, mits het artikel niet beschadigd of gedragen is en in zijn originele staat is.

8.4 Gratis artikelen die u ontvangt n.a.v een actie of tegemoetkoming, dient u ook aan ons te retourneren bij een retourzending (bij ruiling mag u het product houden).

Wilt u het gratis product houden bij een retournering dan worden hier kosten voor in rekening gebracht (waarde van het product).

8.5 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen. 

8.6 Artikelen met korting, sale items, oranje items (koningsdag), sieraden en producten van Marc Inbane mogen NIET geretourneerd worden. Party items (items met pailletten en glitters) mogen niet geruild of geretourneerd worden. 

 

 

Artikel 9 - Garantie

9.1 De afnemer is verplicht de geleverde items bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde items verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sea Salt beauty&fashion) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan Sea Salt beauty&fashion schriftelijk worden gemeld.

9.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuken, beschadigingen en verkleuringen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de items zijn uitgesloten. 

9.3 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen via info@seasaltbeautyandfashion.nl met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

 

Artikel 10 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

10.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

10.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

10.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.